Dataprivacyverklaring

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u hier informeren over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Vanzelfsprekend nemen we de wettelijke regelingen betreffende de persoonsgegevensbescherming, de telecommunicatiewet en soortgelijke wetten, in acht. Uw persoonlijke gegevens kunt u aan ons toevertrouwen! Ze worden via digitale beveiligingssystemen versleuteld en aan ons doorgestuurd. Onze websites zijn door technische voorzieningen beveiligd tegen beschadiging, vernietiging of ongeoorloofde toegang.

Onderwerp van gegevensbescherming

Het onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Dat zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke betrekkingen van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook gebruikersgegevens, zoals uw IP-adres.

Omvang van het verzamelen en opslaan van gegevens

U kunt in principe onze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens door te geven. Om onze diensten daadwerkelijk aan u te kunnen verlenen, hebben we echter wel uw persoonsgegevens nodig. Dit geldt zowel voor het toesturen van informatiemateriaal of producten die u heeft besteld alsook voor het beantwoorden van individuele vragen. Als u ons opdracht geeft om een dienst te vervullen of producten te sturen, gebruiken we de door u verstrekte gegevens alleen voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling. Het kan hierbij nodig zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven waarmee we samenwerken om de dienst te kunnen vervullen of de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld transportbedrijven of andere dienstverlenende bedrijven.

Naast uw afleveradres ontvangt pakketdienst DHL van ons, indien beschikbaar, ook uw e-mail adres. Predict Service informeert u dan via e-mail over de status van uw pakket. Daarnaast geeft dit u de mogelijkheid om uw pakket te traceren en indien nodig op een ander tijdstip of andere locatie te laten leveren. Indien u niet wenst dat DHL uw e-mail gebruikt kunt u in iedere respectieve e-mail van DHL via de afmeldlink het gebruik van uw e-mailadres in de toekomst voorkomen.

Als we een winactie houden of een enquête onder klanten houden, zouden we graag uw persoonsgegevens willen verzamelen en opslaan. We zullen op de desbetreffende plaats op onze website dan uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor vragen. De toestemming die u in dit kader voor gebruik van uw klantgegevens verleent, kunt u te allen tijde weer met onmiddellijke ingang intrekken.

Verder behouden we ons het recht voor om een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren om af te dekken dat facturen niet kunnen worden geïnd. Dit is mogelijk op het moment dat er sprake is van een rechtmatig economisch belang. Door een kredietwaardigheidscontrole verkrijgt een onderneming zekerheid, waardoor klanten de mogelijkheid wordt geboden om de bestelde goederen op rekening of via automatische afschrijving te betalen.

Hiertoe worden er uitsluitend adresgegevens geautomatiseerd getoetst op kredietwaardigheid via de consumentendatabase van CEG Creditreform Consumer GmbH.
Meer informatie hierover kunt u online raadplegen op www.meineauskunft.org. Om uw persoonlijke gegevens bij Creditreform op te vragen, kunt u een brief of een fax met uw persoonsgegevens (achternaam, voornaam, geboortedatum en adres) en een kopie van uw identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) met het verzoek tot het gratis opvragen van uw persoonlijke gegevens sturen naar:
CEG Creditreform Consumer GmbH
Konsumentenservice
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss
Fax: 0180 / 500 88 86
Tel.: 0180 / 500 08 84

Bij incassozaken worden de adresgegevens en de vereiste boekhoudkundige bescheiden doorgestuurd om in behandeling te worden genomen door de onderneming
Creditreform Mainz Albert & Naujoks KG
Bonifaziusplatz 1a
55118 Mainz
Tel.: + 49 (0) 6131/96044-0
Fax: + 49 (0) 6131/96044-38
E-Mail: info@mainz.creditreform.de
www.mainz.creditreform.de

Na volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw persoonsgegevens met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk bent overeengekomen dat uw persoonsgegevens nog verder mogen worden gebruikt.

Als u zich met uw e-mailadres heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de door u verstrekte gegevens om u de nieuwsbrief te sturen. De toestemming die u heeft verleend, kunt u te allen tijde weer met onmiddellijke ingang intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief.

Eventueel heeft u na uw bestelling de volgende toestemming verleend: "Ja, ik wil mijn aankoop graag 'later beoordelen' en door Trusted Shops na 7 dagen eenmalig per e-mail worden herinnerd aan het geven van mijn beoordeling. Gegevensbescherming." Indien u ons hiervoor de bovengenoemde uitdrukkelijke toestemming hebt verleend, geven we uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (Duitsland) met het verzoek u een klantbeoordeling te laten geven voor de desbetreffende aankoop via het klantbeoordelingssysteem van Trusted Shops. Zij kunnen u dan na 7 dagen een herinneringsmail sturen voor het geven van een beoordeling. Deze toestemming kunt u te allen tijde met onmiddellijke ingang weer intrekken (bijvoorbeeld via e-mail naar info@platinum.com ).

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, mogen zonder de toestemming van ouders of voogden geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. We vragen kinderen en jongeren niet hun persoonsgegevens te geven, verzamelen deze niet, noch geven wij deze aan derden verder.

Indien u PayPal als betaalmethode selecteert, wordt de betaling via PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, afgehandeld, die in het kader van het bestelproces u eventueel vraagt om aanvullende gegevens te verstrekken. De benodigde bestelgegevens (bijvoorbeeld prijs en gegevens voor de facturering) worden door ons webshopsysteem doorgestuurd naar de website van PayPal, zodat de gegevens daar beschikbaar zijn en niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd. De desbetreffende privacyverklaring van PayPal kunt u raadplegen op de website van PayPal.

Gebruik van cookies

Op verschillende webpagina's maken wij gebruik van zogenaamde cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computer/apparaat worden opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na het afsluiten van uw browser automatisch weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer/apparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het opslaan van cookies. U kunt dan apart besluiten of u de cookies in bepaalde gevallen al dan niet accepteert of u kunt ze in het algemeen weigeren. Wanneer cookies niet geaccepteerd worden, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website ingeperkt worden.

Beveiliging

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie of ongeoorloofd gebruik te beschermen. Al onze medewerkers en alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens zijn gehouden aan het naleven van de Duitse wet op bescherming persoonsgegevens en andere relevante wetten op dit gebied en aan de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens. In het geval dat er persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, worden de gegevens in versleutelde vorm doorgestuurd, zodat wordt voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van de gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend geüpdatet, overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen voor zover de technologische ontwikkelingen dit vereisen. In dat geval zullen we ook onze instructies over gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de laatste versie van onze privacyverklaring in acht.

Links

Voor zover u gebruikmaakt van externe links die op onze website worden aangeboden, strekt deze privacyverklaring zich niet uit tot deze links. Voor zover wij links aanbieden, verzekeren wij u dat we op het moment van het plaatsen van de link geen schendingen van geldende wetgeving op de gelinkte pagina's hebben waargenomen. We hebben echter geen invloed op de naleving van de bepalingen op het gebied van gegevensbescherming en beveiliging door andere aanbieders. Stelt u zich daarom ook op de webpagina's van de andere aanbieders op de hoogte van de aldaar verstrekte privacyverklaringen.

Gegevensverzameling via Google-Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden. Ze maken het mogelijk uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die de cookies over uw gebruik van deze website verzamelen, wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
In geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden binnen het akkoord over het Europees economisch gebied echter van tevoren ingekort door Google. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Deze IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen voor de exploitant van de website en om andere diensten gerelateerd aan het gebruik van de website en internet te verlenen.
Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies tegengaan door uw browsersoftware zodanig in te stellen dat ze niet worden geaccepteerd. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de gegevens (incl. uw IP-adres) die door de cookie zijn verzameld en op uw gebruik van de website betrekking hebben en de verwerking door Google van deze gegevens voorkomen door via onderstaande link een plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
U kunt de registratie door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens worden geregistreerd bij een toekomstig bezoek van deze website: Google Analytics uitzetten.

Sociale netwerken

PLATINUM GmbH & Co. KG is uitsluitend aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid. PLATINUM GmbH & Co. KG is niet in staat om het gedrag van de voornoemde diensten (Facebook, del.icio.us, Google, Linkarena, Oneview, Mister Wong) dan wel hun aanbieders te controleren of er voortdurend toezicht op te houden.

Facebook

Op onze website wordt gebruikgemaakt van sociale plug-ins van het sociale netwerk Facebook dat door de Amerikaanse firma Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS) wordt geëxploiteerd. De plug-ins zijn herkenbaar aan een Facebooklogo of de vermelding 'Sociale plug-in van Facebook' of 'Facebook Social Plugin'. Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe ze eruitzien, is te vinden op: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Als u een pagina opvraagt van onze website die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser doorgestuurd en zo aan de webpagina gekoppeld. Door de koppeling van de plug-in verkrijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen Facebook-account hebt of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Facebook in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account toewijzen. Als u plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door de knop "vind ik leuk" in te drukken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie eveneens direct naar een server van Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien openbaar gemaakt op uw Facebookaccount en aan uw Facebook-vrienden getoond. Doel en omvang van gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik door Facebook, en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de privacyverklaring van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebookaccount koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen. Via add-ons voor uw browser, zoals de 'Facebook blocker' (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) kunt u ook geheel voorkomen dat de plug-ins van Facebook worden geladen.

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@platinum.com of via een link in de nieuwsbrief.

Verzamelen en opslaan van gebruiksgegevens

Voor de optimale werking van onze website verzamelen we gegevens en slaan we deze op. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de datum en het tijdstip waarop de website wordt geraadpleegd, de website vanwaar u onze website heeft opgevraagd en soortgelijke zaken. Dit gebeurt anoniem, zonder persoonlijke identificatie van de gebruiker van de site. Eventueel worden er een gebruikersprofielen onder een pseudoniem aangemaakt. Ook in dit geval wordt er met de verzamelde gegevens geen verband gelegd met de natuurlijke persoon die achter het pseudoniem schuilgaat.

Toegewezen gebruik van gegevens

We hanteren het principe van het toegewezen gebruik van gegevens en verzamelen, verwerken en slaan alleen uw persoonsgegevens op voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt. Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, voor zover dit niet nodig is om de dienst te verlenen of de overeenkomst uit te voeren. We zullen alleen uw gegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten verstrekken die gemachtigd zijn om deze informatie in het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking te openen of wanneer wij verplicht zijn om deze gegevens te verstrekken door een rechterlijke uitspraak.

Wij hechten binnen ons bedrijf zeer veel waarde aan de bescherming van gegevens. Onze medewerkers en gecontracteerde dienstverleners hebben een geheimhoudingsplicht en dienen zich te houden aan wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op informatie en ontbinding

U kunt op elk gewenst moment, gratis en zonder opgaaf van redenen, informatie krijgen over de gegevens die we over u hebben opgeslagen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. Stuur hiertoe een e-mail naar info@platinum.com of bel binnen Duitsland en Oostenrijk het gratis nummer 0800-3643663 of vanuit een ander land het nummer +49 67 21 3 05 93-0. U kunt op elk gewenst moment gegevens die we over u hebben opgeslagen, blokkeren, corrigeren of verwijderen. Eveneens kunt u te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de toestemming die u ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens intrekken. Dit kunt u doen door het contactadres te gebruiken dat in het colofon staat vermeld. Indien u nog vragen heeft over onze informatie over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming.

Contactgegevens:

DeuDat® GmbH is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die PLATINUM GmbH & Co. KG over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met DeuDat® GmbH via Kontakt@deudat.de.

DeuDat® GmbH zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.


Laatst bijgewerkt op: 31.03.2017


LiveZilla Live Chat Software